Jeugdwet 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet.
 

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.  
 
Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Om aan deze plicht te kunnen voldoen beschikken gemeenten over beleidsplan en een verordening. Meer informatie over de toegang tot de jeugdhulp vindt u onder onze vragen en antwoorden.  
 

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. Zij moeten onder andere zorgen voor:

 • jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit;
 • beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg;
 • voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht);
 • jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
 • maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling; 
 • de samenwerking met ander sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie; 
 • vertrouwenspersoon voor jeugdigden, hun ouders/pleegouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:
 • gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Doorlopen jeugdhulp in 2015

Krijgt uw kind al jeugdhulp? Kijk dan op Hoe verandert mijn zorg voor informatie over de voortgang van uw jeugdhulp in 2015. 
 

Jeugdwet

Wet over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 

Download "Jeugdwet"

PDF document | 62 pagina's | 347 kB

Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-07-2013

 

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante