Wilsverklaring

In een wilsverklaring leggen patiënten medische wensen rondom hun behandeling of hun levenseinde vast. Bijvoorbeeld onder welke omstandigheden zij bepaalde medische handelingen wel of juist niet willen ondergaan. Zo kunnen patiënten in een wilsverklaring aangeven wanneer zij wel of juist niet voedsel of medicatie toegediend willen krijgen en of zij gereanimeerd willen worden. Een wilsverklaring is er voor die situaties, waarin de patiënt niet meer over deze beslissingen met de arts kan praten.

Opstellen wilsverklaring

Wilsverklaringen moeten zo geschreven zijn dat er geen enkele twijfel bestaat over de wensen van de opsteller. Een handgeschreven wilsverklaring met een concrete omschrijving van de wensen in bepaalde situaties kan daarbij helpen. Voor de arts is het dan duidelijk dat het verzoek van de patiënt zelf is.

Patiënten kunnen in een wilsverklaring ook aangeven wie er namens hen met de arts in gesprek mag gaan over behandelbeslissingen en wie eventuele beslissingen mag nemen. Deze persoon wordt ook wel een vertegenwoordiger genoemd.

Soorten wilsverklaringen

Bij verschillende patiënten- en belangenverenigingen zijn voorbeelden van standaardwilsverklaringen te krijgen. Bijvoorbeeld de standaardwilsverklaringen van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE), de NPV-Levenswensverklaring en de Zorgverklaring van de Stichting Zorgverklaring. Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) biedt standaardwilsverklaringen aan. De verklaringen van de verschillende organisaties gaan uit van verschillende visies op het leven. Soms moeten patiënten lid worden van de organisatie om gebruik te kunnen maken van de modelverklaringen.

Daarnaast kan iedereen zelf een wilsverklaring opstellen. Dit heeft vaak zelfs de voorkeur boven een standaardwilsverklaring, omdat het voor artsen duidelijk is dat de verklaring de wens van de patiënt bevat.

Bespreken wilsverklaringen

Het is van belang dat patiënten het gesprek over hun levenseinde en wensen tijdig aangaan en dat zij hun wensen vastleggen in een wilsverklaring. Dit gesprek kunnen patiënten met naasten voeren, maar ook met hun zorgverlener of arts. Het is belangrijk dat de patiënt en de arts de wilsverklaring samen bespreken. De arts weet dan precies wat de wensen van de patiënt zijn. Ook kan de arts aangeven wat hij voor de patiënt kan betekenen.

Brochure Tijdig spreken over het levenseinde

Artsenorganisatie KNMG heeft samen met verschillende organisaties de brochure Tijdig spreken over het levenseinde opgesteld. Deze brochure geeft patiënten praktische tips om het gesprek over hun levenseinde met de arts te voeren. Patiënten kunnen de brochure gebruiken als hulpmiddel om te spreken over grenzen, wensen en verwachtingen rondom het overlijden. Van deze brochure is ook een versie beschikbaar voor artsen.

Arts niet verplicht om euthanasieverzoek uit te voeren

Een arts is niet verplicht om een euthanasieverzoek uit te voeren. Ook niet als de patiënt een wilsverklaring heeft. Levensbeëindiging op verzoek is geen plicht van de arts en geen recht van de patiënt. Soms gaat de wens uit de wilsverklaring bijvoorbeeld in tegen de regels van de beroepsgroep.

Als een arts de euthanasie niet zelf wil uitvoeren, moet hij dit in ieder geval met de patiënt bespreken. Tijdens het gesprek moet de arts benoemen wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Zo kan hij de patiënt palliatieve zorg geven of doorverwijzen naar een andere arts.

Niet-reanimerenpenning

Sommige mensen willen niet worden gereanimeerd. Artsen, reddingwerkers en naasten moeten tijdig op de hoogte raken van deze wens. De NVVE heeft daarvoor een niet-reanimerenpenning ontwikkeld. Het is van belang dat patiënten hun wens ook vastleggen in een wilsverklaring en dat hun wens in hun medische dossier komt. Als in een noodsituatie niet duidelijk is dat een patiënt niet gereanimeerd wil worden, is een hulpverlener verplicht om toch te reanimeren.

Documenten en publicaties

 

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante