Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over over uw zorg. Welke zorg past bij u, welke keuzes kunt u maken? De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft). 

Onder welke zorgwetten valt cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wmo 2015 en van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Wmo 2015: cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen 

Op grond van de Wmo 2015 kunt u cliëntondersteuning krijgen op verschillende levensterreinen, zoals: 

 • Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving)
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente. 

Wmo 2015: aanvraag van Wlz-zorg

Bij het invullen van de aanvraag bij het CIZ kunt u zich laten ondersteunen. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is  gratis. 

Wlz: invulling van Wlz-zorg

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen. Denk aan:

 • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.  
 • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).  
 • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.  
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan  een cliëntondersteuner u helpen.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis. 

Aanbieders

MEE en Zorgbelang bieden de cliëntondersteuning in de Wlz. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

 • Zorgkantoor: adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning. 
 • MEE: zie www.mee.nl of bel : 0900 ‐ 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. 
 • Adviespunt Zorgbelang: zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel  0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

Factsheet cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

MEE Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgbelang Nederland presenteren een factsheet over cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bekijk de factsheet


Bron: Hoeverandertmijnzorg.nl

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante