Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hadden?

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine  groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd. Meer informatie vindt u op de website Wlz-overgangsrecht.

Zorg volgt wens patiënt

De overheid wil dat patiënten meer zeggenschap krijgen over de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Daarvoor start in 2017 een proef van 2 jaar in Zuid-Limburg en Rotterdam. Patiënten bepalen daarbij zelf de keuze voor een aanbieder van zorg.  De aanbieder krijgt daarvoor vervolgens geld. Nu nog werken zorgaanbieders met vaste budgetten. Is het budget op, dan kan de aanbieder bepaalde zorg niet meer leveren. Lees verder over de experimenten met persoonsvolgende bekostiging in de Kamerbrief van 10 juni 2016.

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante