Zorg thuis of in een instelling

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven.

Huisartsenzorg

De belangrijkste diensten die huisartsen leveren, zijn: consulten, visites, telefonische consulten en vaccinaties. Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Thuiszorg

De meeste mensen willen graag zelfstandig blijven wonen. Dit is veelal mogelijk met thuiszorg zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg omvat medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging aan patiënten.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Revalidatiezorg

Voor verschillende aandoeningen kan een revalidatiecentrum een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw gezondheidssituatie. 

Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen, zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden.

 Opname in een zorginstelling 

Indien je door je ziekte (tijdelijk) niet meer  thuis kan worden verzorgd, dan is opname in een verpleeghuis en voor ouderen opname in een verzorgingshuis een mogelijkheid.

Opname verpleeghuis en  verzorgingshuis

Palliatieve zorg

Voor mensen in hun laatste levensfase is palliatieve zorg mogelijk om kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven.

Particuliere zorg

Naast reguliere zorg  (zorg thuis of in een instelling) zijn er ook mogelijkheden om van particuliere zorg gebruik te maken. Hierbij kan gedacht worden aan particuliere woonzorg, particuliere thuiszorg, inwonende zorg maar ook zorg en behandelingen bij privéklinieken en zelfstandige behandelcentra.

e-Health

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren - die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn - worden ICT en Internet steeds meer ingezet.

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante