Zorg thuis of in een instelling

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven.

Huisartsenzorg

De belangrijkste diensten die huisartsen leveren, zijn: consulten, visites, telefonische consulten en vaccinaties. Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Thuiszorg

De meeste mensen willen graag zelfstandig blijven wonen. Dit is veelal mogelijk met thuiszorg zoals bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 

Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg omvat medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging aan patiënten.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Revalidatiezorg

Voor verschillende aandoeningen kan een revalidatiecentrum een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw gezondheidssituatie. 

Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz)

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan hierbij hulp bieden.

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen, zodat ze hun leven zo goed en zelfstandig mogelijk kunnen leiden.

 Opname in een zorginstelling 

Indien je door je ziekte (tijdelijk) niet meer  thuis kan worden verzorgd, dan is opname in een verpleeghuis en voor ouderen opname in een verzorgingshuis een mogelijkheid.

Opname verpleeghuis en  verzorgingshuis

Palliatieve zorg

Voor mensen in hun laatste levensfase is palliatieve zorg mogelijk om kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven.

Particuliere zorg

Naast reguliere zorg  (zorg thuis of in een instelling) zijn er ook mogelijkheden om van particuliere zorg gebruik te maken. Hierbij kan gedacht worden aan particuliere thuiszorg, inwonende zorg, particuliere woonzorg maar ook zorg en behandelingen bij privéklinieken en zelfstandige behandelcentra.

e-Health

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren - die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn - worden ICT en Internet steeds meer ingezet.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Scootmobiel kopen: 10 tips waar u op moet le tten

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante