Overgangsregeling hervorming langdurige zorg (Wlz, Wmo, Zvw)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze nieuwe regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en verzorging en verpleging aan huis. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. Als de Tweede en Eerste Kamer de plannen goedkeuren, gaan de veranderingen op 1 januari 2015 in.

 

Overgangsregeling Wmo 2015

Het kan zijn dat uw indicatie voor AWBZ-zorg in 2015 doorloopt. Als dit zo is, houdt u uiterlijk tot 31 december 2015 recht op de zorg uit uw indicatie. Op 1 januari 2016 vervallen op grond van de wet alle indicaties, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van tenminste 5 jaar.

Gemeenten beslissen over verdere ondersteuning na afloop indicatie

De overgangsregeling geeft gemeenten de tijd zorgvuldig te kijken welke ondersteuning u nodig heeft na afloop van uw huidige indicatie. Tot die tijd zijn uw rechten beschermd door de overgangsregeling.

 

Overgangsregeling Zorgverzekeringswet

Het kan zijn dat uw indicatie voor AWBZ-zorg in 2015 doorloopt. Dit gaat per 1 januari 2015 over naar de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar zorgt ervoor dat uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging.

 

Overgangsregeling Wet langdurige zorg

Cliënten die per 1 januari 2015:

In een instelling wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf

Zij gaan onder de Wlz vallen en behouden hun recht op verblijf in de instelling.

Thuis wonen met een AWBZ-indicatie voor verblijf

Hebben de cliënten een hoog zorgzwaartepakket (zzp)dan houden zij hun recht op zorg vanuit de Wlz. Zij kunnen dan ook zorg thuis ontvangen via een persoonsgebonden budget (pgb) of het volledige pakket thuis (vpt).
Cliënten met een laag zzp kunnen tot 1 januari 2016 alsnog kiezen voor verblijf in een instelling via de Wlz. Zij moeten dit schriftelijk kenbaar maken aan het zorgkantoor. Heeft een cliënt nog geen keuze gemaakt? Dan krijgt de cliënt deze zorg vanuit de Wlz tot het moment dat hij kiest of zijn indicatieduur verstrijkt.
Kiest de cliënt voor verblijf in een instelling? Dan valt hij onder de Wlz. Is er nog geen plek in de instelling? Dan is er sprake van overbruggingszorg. Dit wordt geleverd via een volledig pakket thuis of een persoonsgebonden budget op grond van de Wlz. Kiest de cliënt voor thuis wonen? Dan kan de cliënt voor zorg en ondersteuning een beroep doen op de zorgverzekeraar en/of de gemeente.

In een kleinschalig wooninitiatief wonen

Deze cliënten worden juridisch gezien gelijk gesteld met mensen die in een instelling wonen. Zij behouden hun rechten en vallen onder de Wlz.

In een ADL-clusterwoning wonen

Zij behouden hun recht op ADL-assistentie zo lang ze in een ADL-clusterwoning blijven wonen.

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante