Stemmingsuitslag

 

De informele zorg en mantelzorgers, motie aangenomen

Het kabinet wil met de langdurende zorg dat er meer beroep wordt gedaan op familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Vera Bergkamp (D66), Henk Krol (50Plus) en Carla Dik-Faber ChristenUnie dienden samen een motie om te onderzoeken welke rol informele- en mantelzorgers nu spelen en hoe dat in de toekomst zou kunnen worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde hiermee in.

De motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat het regeerakkoord van Rutte II inzet op grote wijzi-gingen in de langdurige zorg;
  • constaterende dat er de komende jaren veel gaat veranderen in het organiseren van zorg in de buurt en het scheiden van zorg en wonen;
  • constaterende dat in het regeerakkoord van Rutte II geen woord is opgenomen over mantelzorgers en/of informele zorg;
  • constaterende dat in 2008 het laatste breed opgezette onderzoek naar mantelzorgers is verricht;
  • van mening dat informele zorg en mantelzorgers een steeds belangrijker rol gaan spelen in de veranderingen van de langdurige zorg;
  • van mening dat een heldere visie op de mogelijkheden en grenzen van de informele zorg ontbreekt;

verzoekt de regering, het Sociaal Cultureel Planbureau te laten onder-zoeken hoe de huidige stand van zaken is van de informele zorg en van mantelzorgers (aard, omvang, kwaliteit en belasting) en welke functie de informele zorg zou kunnen spelen in de veranderingen van de langdurige zorg, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante