Stemmingsuitslag

 

De informele zorg en mantelzorgers, motie aangenomen

Het kabinet wil met de langdurende zorg dat er meer beroep wordt gedaan op familie, vrijwilligers en mantelzorgers. Vera Bergkamp (D66), Henk Krol (50Plus) en Carla Dik-Faber ChristenUnie dienden samen een motie om te onderzoeken welke rol informele- en mantelzorgers nu spelen en hoe dat in de toekomst zou kunnen worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde hiermee in.

De motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat het regeerakkoord van Rutte II inzet op grote wijzi-gingen in de langdurige zorg;
  • constaterende dat er de komende jaren veel gaat veranderen in het organiseren van zorg in de buurt en het scheiden van zorg en wonen;
  • constaterende dat in het regeerakkoord van Rutte II geen woord is opgenomen over mantelzorgers en/of informele zorg;
  • constaterende dat in 2008 het laatste breed opgezette onderzoek naar mantelzorgers is verricht;
  • van mening dat informele zorg en mantelzorgers een steeds belangrijker rol gaan spelen in de veranderingen van de langdurige zorg;
  • van mening dat een heldere visie op de mogelijkheden en grenzen van de informele zorg ontbreekt;

verzoekt de regering, het Sociaal Cultureel Planbureau te laten onder-zoeken hoe de huidige stand van zaken is van de informele zorg en van mantelzorgers (aard, omvang, kwaliteit en belasting) en welke functie de informele zorg zou kunnen spelen in de veranderingen van de langdurige zorg, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante