Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz) bedoeld en wat zijn de hoofdpunten?

Het kabinet wil per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

 
Geplande ingangsdatum nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)

De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015. Het wetsvoorstel voor deze wet is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

 
Doelgroep Wlz

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.

 
Hoofdpunten Wlz

De hoofdpunten uit de nieuwe Wlz zijn:

 • Recht op zorg
  Kinderen en volwassenen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid, hebben een verzekerd recht op zorg.
 • Volledig zorgpakket
  Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling.
 • Zorg in een instelling of zorg thuis
   Cliënten hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.
 • Zorgplan
  Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan.
 • Persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis
 • Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt).
 • Scherpere eisen pgb en vpt voor verantwoorde zorg buiten instelling
  Er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt). Dit helpt om ervoor te zorgen dat de zorg buiten de instelling verantwoord is.
 • Woningaanpassing
  Aanpassingen aan de woning indien nodig voor pgb of volledig pakket thuis ogv de Wlz wordt vergoed.
 
CIZ bepaalt recht op zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat volgens het wetsvoorstel Wlz bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

 
Overgangsregeling

Als het parlement het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) goedkeurt, verdwijnt de AWBZ per 1 januari 2015. Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Wat zijn de gevolgen van de Miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn? Lees hier wat reeds bekend is

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante