ARCHIEF: Veelgestelde vragen over hervorming langdurige zorg

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar, en passend zijn. Daarom wil het kabinet de ondersteuning en langdurige zorg anders organiseren.

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het grootste deel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine  groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd.

Veelgestelde vragen

Een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden over de hervorming langdurige zorg

  1. Wat is er veranderd in de langdurige zorg?

  2. Wat is er veranderd voor mensen die gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

  3. Wat zijn de gevolgen van de hervorming en waar kan men voor welke zorg terecht?

  4. Welke zorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (wlz)?

 

Veranderingen per wetgeving

 

Toolkit hervorming langdurige zorg

Het kabinet wil de ondersteuning en langdurige zorg vanaf 2015 anders organiseren. In de toolkit hervorming langdurige zorg vindt u vragen en antwoorden en andere documenten over de hervorming. U kunt deze middelen ook gebruiken om anderen over de hervorming te informeren. Indien nodig worden de middelen aangevuld of geactualiseerd.

Vragen en antwoorden van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid

 

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante