Persoongeboden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

OUD: Persoongebonden budget 2014

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen.

Pgb aanvragen voor AWBZ-zorg

Heeft u als chronisch zieke, gehandicapte of oudere voor langere tijd zorg nodig? Denk bijvoorbeeld aan dagopvang of hulp bij het douchen. Dan kunt u een pgb voor zorg op basis van de AWBZ aanvragen.

Voor een pgb voor AWBZ-zorg heeft u een AWBZ-indicatie nodig van het CIZ. In de AWBZ-indicatie staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en naar een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor overlegt dan met u of u in aanmerking komt voor een pgb. En welk bedrag aan pgb u krijgt, voor welke periode en wanneer het geld wordt uitbetaald. U kunt ook besluiten om voor zorg in natura te kiezen. De zorgaanbieder bepaalt dan hoe u de zorg krijgt.

AWBZ staat voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Tarieven pgb-AWBZ

In 2014 zijn er aparte tarieven voor pgb’s met en zonder een indicatie voor langdurig verblijf.

  • Heeft u een pgb met een indicatie voor langdurig verblijf? Dan blijft uw pgb even hoog als in 2013. Alleen als u een budgetgarantie heeft, gaat uw pgb met maximaal 10% omlaag. Dit komt door de afbouw van uw budgetgarantie.
  • Heeft u een pgb zonder indicatie voor langdurig verblijf? Het pgb-tarief voor verpleging en kortdurend verblijf blijft even hoog als in 2013. Maar het pgb-tarief voor persoonlijke verzorging en begeleiding is in 2014 5% lager dan in 2013.
  • Krijgt u in 2014 voor het eerst een pgb? Dan geldt een maximaal uurtarief van € 20 voor hulp van niet-professionele zorgverleners. 

U vindt de pgb-tarieven op de website van het Zorginstituut Nederland. Of op de website van uw zorgkantoor.

Afbouw budgetgarantie pgb

De budgetgarantie voor pgb met indicatie voor verblijf gaat de komende jaren omlaag. Het budget wordt daarom stapsgewijs afgebouwd tot de huidige tarieven voor zorg in natura. Het budget van iemand met budgetgarantie is daardoor in 2014 maximaal 10% lager dan in 2013. In 2015 gaat het budget weer met maximaal 10% omlaag. De budgetgarantie die eventueel overblijft, vervalt in 2016.

Uw budgetgarantie wordt niet afgebouwd als:

  • uw pgb bij de 1e toekenning op basis van verblijfsindicatie is opgehoogd met budgetgarantie;
  • u op 31 december 2012 in een wooninitiatief woonde en daar ook bent blijven wonen.

Voorschot in 2014 via SVB

In de loop van 2014 gaat uw zorgkantoor uw pgb overmaken aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit betekent dat u dan zelf geen voorschot meer op uw eigen pgb-rekening krijgt. U krijgt het zogenaamde trekkingsrecht. De SVB betaalt vanaf dat moment uw zorgverleners. De SVB doet een betaling nadat u daartoe opdracht heeft gegeven.

De zorgkantoren moeten eerst nog hun administratie aanpassen voordat zij de pgb’s over kunnen maken naar de SVB. Uw zorgkantoor laat u vooraf weten wanneer uw pgb overgaat naar de SVB. Vanaf 1 januari 2015 worden alle pgb’s overgemaakt aan de SVB.

Uitbetaling voorschotten pgb

Vanaf 2014 vindt de uitbetaling van pgb-voorschotten niet meer per jaar of per half jaar plaats.

  • Is uw netto pgb minder dan € 15.000 per jaar? Dan worden de voorschotten per kwartaal uitbetaald.
  • Is uw netto pgb meer dan € 15.000 per jaar? Dan wordt het voorschot per maand uitbetaald.

Pgb in het buitenland

Als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat, moet u dat melden aan uw zorgkantoor. U mag uw pgb maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg in het buitenland.

Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Voor hen geldt een maximum van een jaar. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

10 uurs-grens pgb in 2014

Had u al in 2013 een pgb voor begeleiding voor minder dan 10 uur per week? Dan houdt u dit pgb ook in 2014. U moest dit pgb dan al hebben op 31 december 2013.

Vanaf 1 januari 2014 kunt u geen nieuw pgb meer aanvragen voor minder dan 10 uur begeleiding per week.

Pgb aanvragen voor Wmo-zorg

Heeft u als chronisch zieke, gehandicapte of oudere ondersteuning nodig in huis? Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een traplift, warme maaltijden of hulp in de huishouding. Met een pgb voor Wmo-zorg kunt u de hulp of aanpassing van uw huis zelf regelen.

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Pgb en trekkingsrecht 2015

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst met uw zorgverleners hebben. >> Lees meer

Lees ook 

Veelgestelde vragen over de  hervoming langdurige zorg

Bron: Rijksoverheid

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante