Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wat regelt de Wet langdurige zorg?

 

Archief: Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz)

Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed vanuit de Wlz. Met deze wet moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de nieuwe Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling.

Doelgroep Wlz

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis.

Hoofdpunten Wlz

De hoofdpunten uit de nieuwe Wlz zijn:

 • Recht op zorg
  Kinderen en volwassenen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg in de nabijheid, hebben een verzekerd recht op zorg.
 • Volledig zorgpakket
  Cliënten hebben een verzekerd recht op een volledig zorgpakket. Dit pakket bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. En vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling.
 • Zorg in een instelling of zorg thuis
   Cliënten hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.
 • Zorgplan
  Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorgverlening te voeren. De resultaten daarvan leggen zij vast in een zorgplan. Bij de zorgverlening staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Het sociale netwerk van de cliënt wordt betrokken bij de bespreking van het zorgplan.
 • Persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis
 • Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt).
 • Scherpere eisen pgb en vpt voor verantwoorde zorg buiten instelling
  Er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige pakket thuis (vpt). Dit helpt om ervoor te zorgen dat de zorg buiten de instelling verantwoord is.
 • Woningaanpassing
  Aanpassingen aan de woning indien nodig voor pgb of volledig pakket thuis ogv de Wlz wordt vergoed.

CIZ bepaalt recht op zorg

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt volgens het wetsvoorstel Wlz of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Veelgestelde vragen Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een overzicht van veelgestelde vragen over de Wlz met aantwoorden. Klik hier voor het overzicht 

Wat is er veranderd voor mensen die in 2014 gebruikmaakten van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

 • U woont in een verzorgingshuis of verpleeghuis
 • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
 • U heeft in de toekomst zorg nodig

Klik hier voor een overzicht.

Bron: Rijksoverheid

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante