Veranderingen Zorgverzekeringswet 2015

Wat is er veranderd aan de zorgverzekering in 2015 en waar moet je op letten als je zorg nodig hebt?

 

 

OUD: Veranderingen basispakket 2013

De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en moet afgesloten worden bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. In 2012 is een aantal vergoedingen uit het basispakket verdwenen.

Veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering sinds 1 januari 2012

Het kabinet wil de groei van de uitgaven in de zorg remmen. Daarom is het basispakket sinds 1 januari 2012 versoberd.

 • Volwassenen moeten de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. Langdurige fysiotherapie wordt bij een aantal aandoeningen niet meer vergoed. 
 • Het aantal behandelingen bij de eerstelijnspsycholoog dat wordt vergoed is teruggegaan van 8 naar 5. De eigen bijdrage is verhoogd naar € 20 per zitting.
 • Sinds 2012 geldt er een eigen bijdrage voor behandelingen in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) van € 100 of € 200. De hoogte is afhankelijk van de duur van de behandeling. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage bij opname in een ggz-instelling. Cliënten die gedwongen zijn opgenomen of in een crisis verkeren hoeven de eigen bijdrage voor behandeling niet te betalen. De beide bijdragen gelden voor cliënten van 18 jaar of ouder.
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) wordt niet meer vergoed.  
 • Dieetadvies wordt, op een aantal uitzonderingen na, niet meer vergoed.
 • In het stoppen-met-roken-programma worden de kosten voor ondersteunende geneesmiddelen niet meer vergoed. 
 • Maagzuurremmers worden niet meer vergoed. Uitzonderingen zijn de maagzuurremmers voor chronisch gebruik (gedeeltelijke vergoeding) en maagzuurremmers in injectievorm (volledige vergoeding).

Veranderingen in het basispakket vanaf 2013

Voor 2013 zijn de volgende aanpassingen van het basispakket van de zorgverzekering voorgesteld:

 • Het eigen risico gaat omhoog naar € 350. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag.
 • Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket.
 • Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen.
 • De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt afgeschaft.
 • Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket. Dit programma richt zich op verandering van het gedrag onder begeleiding van een zorgverlener.
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden vergoed. 
 • Er komt een recht op vergoeding van totaal 3 ivf-behandelingen, waarbij:
  • tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de 1e 2 ivf-pogingen, bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s;
  • van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen; 
  • vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van ivf-pogingen of andere vruchtbaarheidsgerelateerde zorg.
 • Kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.

Eigen bijdrage liggeld gaat niet door

De voorgenomen eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis gaat niet door. De Tweede Kamer stemde op 9 oktober 2012 in met deze maatregel.

Plannen om de vergoeding bij een naturapolis te wijzigen

Voor de zorgverzekering kunnen mensen een zogenoemde ‘restitutiepolis’ of ‘naturapolis’ afsluiten. Ook zijn er tussenvormen. Mensen met een restitutiepolis kunnen zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Mensen met een naturapolis kiezen in principe voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiezen deze verzekerden toch voor een andere zorgaanbieder, dan moet de verzekeraar alsnog het grootste gedeelte van de kosten vergoeden.

Het is de bedoeling dat meer verzekerden zullen kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgverzekeraar kan zo goedkopere en betere zorg inkopen. Wanneer dit ingaat is nog niet bekend.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering te accepteren. Ze mogen geen hogere premie vragen aan bijvoorbeeld zieken of ouderen. Het is niet verplicht om het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Overstappen naar andere zorgverzekeraar

Verzekerden mogen elk jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Op kiesBeter.nl kunt u de verschillende zorgpolissen met elkaar vergelijken.

Zorgverzekering en buitenland

Voor alle situaties op het gebied van zorgverzekering en het buitenland, kunt u terecht op de website van het College voor zorgverzekeringen.

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Wat zijn de gevolgen van de Miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn? Lees hier wat reeds bekend is

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante