ARCHIEF: Akkoord kabinet en VNG over langdurige zorg en ondersteuning

Staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) en het bestuur van de VNG hebben vandaag een akkoord bereikt over de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie. Zij krijgen incidenteel 200 miljoen euro in 2015 voor een zorgvuldige overgang van cliënten. Vanaf 2016 komt er 200 miljoen structureel beschikbaar voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning.

Zorgvuldige overgang en vernieuwing

Naast de incidentele middelen in 2015 worden uit resterende groeiruimte voor de langdurige zorg vanaf 2016 middelen belegd om de maatschappelijke ondersteuning te vernieuwen. Het gaat daarbij om 200 miljoen euro structureel. Gemeenten ontvangen daarnaast vijf procent van het totale budget voor persoonlijke verzorging. Hiermee gaat circa 125 miljoen euro gemoeid in 2015.

Samenwerking in de buurt

Gemeenten en zorgverzekeraars vervullen een sleutelrol in de manier waarop de zorg en ondersteuning in de buurten en wijken wordt georganiseerd. VNG en Zorgverzekeraars Nederland gaan daarom in overleg over het maken van een samenwerkingsagenda. Ze gaan kijken hoe de organisatie in de wijken het beste vorm kan krijgen, zodat het bijdraagt aan de wens van burgers om langer thuis te kunnen blijven wonen. VWS gaat samen met zorgverzekeraars, aanbieders, cliëntenorganisaties en de beroepsgroep een transformatieagenda opstellen. De VNG ondersteunt dit initiatief.

Van Rijn is verheugd met deze overeenstemming met het bestuur van de VNG. Gemeenten en Rijk kunnen nu met vertrouwen samen zorg en ondersteuning in de buurt goed organiseren voor burgers.

Bron: Rijksoverheid

 

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante