Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op woensdag 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

Vanuit de gemeente zal 1 persoon ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. Deze persoon doet dat op basis van 1 plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.

Nieuwe taken voor gemeenten

Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning: Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding. De dienstverlening wordt meer gericht op waar ze het hardste nodig is.
  • Participatiewet: De gemeente wordt in 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
  • Wet op de jeugdzorg; De Jeugdwet moet op 1 januari 2015 in werking gaan. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Gemeenten moeten de nieuwe taken goed aan kunnen. Zij kunnen daarvoor met elkaar samenwerken of fuseren. Het Rijk biedt beleidsvrijheid hun nieuwe taken uit te voeren.

 

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

Lees hier de uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen van de 4 grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Utrecht)

 

Politieke standpunten 

Wat zijn de standpunten van verschillende partijen met name op het gebied van zorg? De Atlas van Zorg & Hulp heeft van de 4 grootste steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) de standpunten van grote partijen over Zorg & Welzijn op een rijtje gezet.


>> Amsterdam

>> Utrecht

>> Den Haag

>> Rotterdam 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante