Maatregelen Begrotingsakkoord 2014

Het kabinet heeft op 11 oktober 2013 een definitief akkoord bereikt met oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie over de begroting van 2014. Hieronder de belangrijkste maatregelen van het begrotingsakkoord op een rij

 

Sociale zekerheid en werkgelegenheid

 • ​De plannen leveren structureel 50.000 banen op
 • Afspraken ww in sociaal akkoord blijven ongewijzigd. Wel moet je na een half jaar werk aanvaarden, ook al ligt dat onder je niveau of oude salaris. Kom je daarmee onder uitkeringsniveau, dan wordt dat aangevuld.
 • Ook maatregelen om flexwerkers beter te beschermen gaan eerder in.
 • De versoepeling van het ontslagrecht wordt een half jaar eerder ingevoerd
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld: grote bedrijven kunnen gemakkelijker mensen ontslaan
 • Bedrijven krijgen eerder de verplichting opgelegd om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Volgens het sociaal akkoord zouden al deze maatregelen pas in 2016 ingaan.
 • De versobering van de Algemene Nabestaanden Wet wordt deels teruggedraaid (enkele tientallen miljoenen)
 • Bezuinigingen kinderbijslag vrijwel helemaal geschrapt
 • Afschaffen doorwerkbonus voor nieuwe gevallen
 • 400 miljoen extra bezuinigen ministerie Sociale Zaken

Zorg

 • Bezuiningen TOG-regeling (Tegemoetkoming Ouders met Gehandicapt kind) voor klein deel teruggedraaid
 • De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft toch bestaan
 • Paar miljoen extra voor mantelzorg
 • Er zal verder bezuinigd worden op geneesmiddelen
 • 400 miljoen extra bezuinigingen Volksgezondheid

Onderwijs

 • Gratis schoolboeken blijven (300 euro per kind)
 • 600 miljoen euro voor onderwijs - Verlaging lasten op arbeid

Belastingen

 • De versobering van de zelfstandigenaftrek deels teruggedraaid (wel 100 miljoen bezuiniging door het tegengaan van schijnconstructies door zzp'ers)
 • Lage btw tarief (6%) voor onderhoud en renovatie verlengd tot eind 2014
 • Vrijkomen beklemd vermogen (oudedagsvoorzieningen en ontslagvergoedingen die fiscaal aantrekkelijk in bv's zitten) moet 1 miljard belastingopbrengst opleveren
 • Wegenbelasting ook voor zuinige auto's
 • Verlaging eerste belastingschijf
 • Belasting leidingwater omhoog

Overige

 • Minder subsidies bedrijfsleven (110 miljoen)
 • Werkgeverspremies gaan omlaag
 • Kazerne Assen blijft open
 • Bezuiniging publieke omroep gehalveerd
Begrotingsafspraken 2014 (PDF)

Lees hier het volledige document met de afspraken voor de begroting van 2014


 

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante