Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Overzicht afspraken Sociaal akkoord

Het kabinet heeft op 11 april 2013 een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar zijn voorlopig van tafel.

Vakbonden, werkgevers en overheid moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Mensen die werkloos worden, moeten zo snel mogelijk weer een baan krijgen, mensen met een beperking moeten een reële kans krijgen om aan het werk te komen. De NOS heeft de maatregelen uit het sociaal akkoord op een rij gezet.

  • Er komen 35 Werkbedrijven in Nederland van waaruit vakbonden, gemeenten en werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen aan het werk komen. De instroom in de Wajong en de WSW wordt beperkt en werkgevers zijn bereid om deze mensen op te nemen. Het aantal loopt op tot 10.000 per jaar in 2020. Deze werknemers vallen onder de nieuwe cao voor Werkbedrijven of gemeente-cao.
  • Het evenwicht tussen flexwerk en vast werk moet opnieuw worden gevonden omdat de flexibiliteit in een aantal gevallen is doorgeschoten. Er wordt een einde gemaakt aan de zogenoemde schijnconstructies waarbij werknemers met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland werken. Het aantal tijdelijke contracten zal worden beperkt. Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg.
  • Er komt per 1 januari 2016 een eenvoudiger en eerlijker systeem voor de ontslagbescherming waarbij de preventieve toets blijft bestaan. Anders dan nu krijgen in de toekomst alle ontslagen werknemers een vergoeding. De hoogte daarvan komt in de wet te staan en wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren met een maximum van 75.000 euro. Voor mensen die meer verdienen, wordt de vergoeding maximaal een jaarsalaris. Het geld dat ontslagen werknemers krijgen, moet ook gebruikt worden om zo snel mogelijk weer ander werk te vinden.
  • De WW blijft in lengte en duur op peil maar wordt anders georganiseerd. De wet geeft recht op twee jaar WW en in de cao wordt de rest aangevuld. Tot 1 januari 2016 verandert er niets. De wettelijke regeling wordt dus gecombineerd met een regeling in de cao's waardoor werknemers die hun baan kwijtraken, er in aanspraken niet op achteruit gaan. Werknemers ontlenen straks een deel van de WW-aanspraken aan de wet en een deel aan de cao.
  • Het kabinet haalt het bezuinigingspakket van 2014 van tafel. Ze bekijken dan in augustus hoe de situatie is en welke maatregelen er genomen moeten worden. Dat betekent ook dat de nullijn in de zorg van de baan is.
  • Over AOW en pensioenen: er komt een stevige overbruggingsregeling die oploopt naar 200 procent WML (wettelijk minimum loon) voor een individu en 300 procent voor een gezinsinkomen. Sociale partners willen een alternatief ontwikkelen voor de door het kabinet voorgestelde inperking van het Witteveenkader in 2015. Daarbij gaan ze uit van het behoud van een voor ieder inkomensniveau gelijkwaardige pensioenopbouw van maximaal 2 procent. Het kabinet heeft hiervoor 250 miljoen euro ter beschikking gesteld.
  • Ook komt er een garantie voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid neemt staat garant voor 25.000 van die banen, de werkgevers voor 100.000.

Bron: NOS

 

Lees hier het uitgebreide overzicht van maatregelen

 

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante