Geen inkomensgrens Wmo-voorziening

De Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste rechtscollege voor de Wmo, oordeelt dat de gemeente geen inkomensgrens kan stellen bij het verstrekken van Wmo-voorzieningen. Eerder oordeelde de CRvB al dat de Wmo geen grondslag biedt voor het heffen van een besparingsbijdrage. Met dezelfde argumenten stelt de Raad nu dat er ook geen ruimte is om een voorziening, in dit geval een rolstoeltaxi, niet toe te kennen als de aanvrager meer verdient dan een bepaald inkomen.

Bij gemeenten en andere betrokkenen bij de uitvoering van de Wmo speelt al langer de vraag of het inkomen van de aanvrager niet een nadrukkelijke(re) rol moet spelen bij de toekenning van Wmo-voorzieningen. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld dat zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. De besparingsbijdrage, waarmee de aanvrager het algemeen gebruikelijke deel van de voorziening zelf betaalt en het hanteren van inkomensgrenzen, waarboven geen voorziening meer wordt verstrekt, zijn uitvloeisels van deze gedachten.

Oordeel CRvB

Met dezelfde argumenten als waarmee de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de besparingsbijdrage van tafel haalde, is nu eveneens duidelijk dat ook het stellen van inkomensgrenzen in dit verband niet past bij de bedoeling van de Wmo. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de CRvB. Uit de wetsgeschiedenis leidt de rechter af dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om artikel 4 lid 2 Wmo, mede in verband met inkomenseffecten, te interpreteren in het licht van de eigen bijdrage (artikel 15 Wmo) en het eigen aandeel (artikel 19 Wmo). Bij de verstrekking van een voorziening is er, naast de eigen bijdrage of het eigen aandeel, dan ook geen ruimte voor een inkomensgrens.

De gemeentelijke verordering kan daarom niet bepalen dat personen met een inkomen van meerder dan -bijvoorbeeld- 1,75 maal de inkomensgrenzen bedoeld in artikel 4.1 Bmo, voor wie het bezit van een personenauto algemeen gebruikelijk is, als gevolg hiervan (ook) niet in aanmerking komt voor een met een auto vergelijkbare voorziening. Daarmee doelde de gemeente op een vervoersvoorziening zoals collectief vervoer, rolstoeltaxi of regiotaxi.

Met deze bepaling stelde de gemeente de auto gelijk aan een Wmo-vervoersvoorziening en bepaalde daarmee tevens dat er geen voorziening wordt verstekt aan mensen met een inkomen boven de genoemde grens. Dat strookt niet met het doel van de Wmo: mensen met beperkingen compenseren voor de belemmeringen die zij ondervinden in hun zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. In tegenstelling tot een auto is een rolstoeltaxi namelijk nooit algemeen gebruikelijk.

Een personenauto is wat dat betreft een ander verhaal, aangezien dat voor veel mensen (met een inkomen vanaf een bepaalde grens) wel een algemeen gebruikelijke voorziening is. Voor hun is een auto dan ook geen Wmo-voorziening: als een auto hun belemmeringen opheft dan kunnen ze daar zelf voor zorgen.
Anders wordt het als de auto voor de hulpvrager niet algemeen gebruikelijk is, maar toch dé oplossing is voor de ondervonden problemen bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. In het (uitzonderlijke) geval dat een auto een Wmo-voorziening is, gelden de draagkrachtregels van de eigen bijdrage/aandeel.

Het inkomen speelt dus wel een rol, maar op een heel andere manier dan bedoeld in de bijdrageregeling. Daar gaat het immers om de draagkracht van de burger in relatie tot de Wmo-voorziening, terwijl een personenauto nu juist voor de meeste burgers geen Wmo voorziening is, maar een algemeen gebruikelijke voorziening waar zij toch al over beschikken ongeacht hun beperking.

Bron: www.ipsz.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante