Verandering basispakket zorgverzekering

Sinds 1 januari 2012 zijn een aantal zaken in de zorg veranderd. Onder andere de vergoedingen voor zorg, de inhoud van het basispakket en de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering

 • Verplicht eigen risico basisverzekering omhoog
 • Compensatie eigen risico omhoog
 • Fysiotherapie bij chronische aandoening: deel zelf betalen
 • Maagzuurremmers alleen vergoed bij chronisch gebruik
 • Eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg
 • Dieetadvies uit basispakket
 • Hulp bij het stoppen met roken uit basispakket
 • Vrije prijzen mondzorg
 • Vrije prijzen farmacie

Verplicht eigen risico basisverzekering omhoog

Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) hoort een verplicht eigen risico (eigen bijdrage). U betaalt daardoor zelf een eerste deel van de zorg die u ontvangt. Per 1 januari 2012 is het verplicht eigen risico €220 (in 2011: € 170). Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskunde en kraamhulp.

Compensatie eigen risico omhoog

Sinds 1 januari 2012 is het bedrag dat u onder voorwaarden terugkrijgt ter compensatie van het eigen risico verhoogd. Het bedrag is in 2012 € 85.

Fysiotherapie bij chronische aandoening: deel zelf betalen

Per 1 januari 2012 moeten verzekerden van 18 jaar en ouder voor fysiotherapie bij een chronische aandoening de eerste 20 behandelingen zelf betalen (in 2011: 12 behandelingen). Heeft u een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar, dan krijgt u misschien de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of helemaal vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden als u precies wilt weten wat uw zorgverzekering dekt en welke voorwaarden daarbij gelden. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor welke chronische aandoening u na 20 fysiotherapiebehandelingen wel een vergoeding vanuit de basisverzekering kunt krijgen, staat op de lijst chronische aandoeningen. Per 1 januari 2012 geldt er een beperkte lijst met chronische aandoeningen.

Maagzuurremmers alleen vergoed bij chronisch gebruik

Per 1 januari 2012 worden maagzuurremmers die u korter dan 6 maanden gebruikt, niet meer vergoed door de basisverzekering. Ook niet als de arts u ze voorschrijft. U kunt met uw arts overleggen of voor u een goedkoper medicijn beschikbaar is en welke medicijnen u vergoed krijgt.

Maagzuurremmers die u op voorschrift van de arts langer dan 6 maanden gebruikt (is chronisch gebruik), worden vergoed. Let op: de eerste hoeveelheid voorgeschreven maagzuurremmers voor chronisch gebruik moet u wel zelf betalen als u ze bij de apotheek gaat afhalen. Daarna worden ze volledig vergoed.
Maagzuurremmers die u in injectievorm gebruikt, worden ook volledig vergoed vanwege de hoge prijs.

Eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg

Eerstelijnszorg
Per 1 januari 2012 krijgt u 5 consulten vergoed bij behandeling door een eerstelijnspsycholoog (in 2011 waren dat er 8). De eigen bijdrage die u per consult betaalt is in 2012 € 20 (was in 2011: € 10).

Tweedelijnszorg
In 2012 betaalt u voor complexe psychische behandelingen in de zogenoemde tweedelijnszorg een eigen bijdrage. Deze is € 100 per kalenderjaar voor behandelingen tot 100 minuten (DBC). Zijn behandelingen meer dan 100 minuten, dan betaalt u € 200. Doordat er een maximumbedrag geldt, betaalt u nooit meer dan € 200 per kalenderjaar.

Geen eigen bijdrage ggz
In de volgende situaties hoeft u voor behandeling geen eigen bijdrage te betalen:

 • u bent jonger dan 18 jaar;
 • u ontvangt een crisisbehandeling (DBC);
 • u wordt onvrijwillig opgenomen op basis van de wet BOPZ;
 • er is sprake van ‘bemoeizorg’ (hulp aan mensen die zelf niet om zorg vragen).

Aanpassingsstoornissen niet meer vergoed
De behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) wordt in 2012 niet meer vergoed. U betaalt deze behandelingen zelf. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar voor deze zorg een aanvullende verzekering heeft. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Opname in een instelling
Met ingang van 2012 betalen verzekerden van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage van € 145 per maand bij opname in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz-instelling). Deze bijdrage komt bovenop de eigen bijdrage voor behandeling tijdens het verblijf in de ggz-instelling.

Lees meer over de veranderingen in de factsheet Maatregelen curatieve ggz.

Dieetadvies uit basispakket

Sinds 1 januari 2012 zit dieetadvies niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. U moet dus zelf gaan betalen voor adviezen over een dieet.
Heeft u een
aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar, dan kunt u misschien deze kosten vergoed krijgen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar.

Er geldt wel een uitzondering voor mensen die lijden aan COPD, diabetes of een risico hebben op hart- en vaatziekten en hiervoor multidisciplinaire gecoördineerde zorg ontvangen. Zij ontvangen in 2012 wel de vergoeding voor dieetadvies.

Hulp bij het stoppen met roken uit basispakket

Sinds 1 januari 2012 valt het ‘stoppen-met-roken-programma’ niet meer onder het basispakket. Dat betekent dat de kosten voor ondersteunende geneesmiddelen niet meer worden vergoed.

Voor vergoeding komen nog wel in aanmerking:

 • korte stopadviezen die huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen geven als onderdeel van gebruikelijke zorgcontacten;
 • intensieve begeleiding die gericht is op gedragsverandering. Het gaat om een serie van tenminste 4 contacten van tenminste 10 minuten in een periode van één tot enkele maanden. Deze vorm van begeleiding kan individueel of in een groep plaatsvinden.

Als u wilt weten of de aanbieder van begeleiding bij stoppen met roken gekwalificeerd is, kunt u het Kwaliteitsregister stoppen met roken raadplegen.

Vrije prijzen mondzorg

Tandartsen mogen sinds 1 januari 2012 zelf hun prijzen bepalen. De tarieven worden dan niet meer centraal door de overheid vastgesteld. Welke prijst u betaalt bij de tandarts, hangt af van de duur van de behandeling, het gebruikte materiaal en de verleende service. De lijst met tarieven moet ook in de praktijkruimte zelf zichtbaar zijn.

Vrije prijzen farmacie

Vanaf 1 januari 2012 stelt de overheid niet meer de tarieven van apothekers vast. De apothekers en zorgverzekeraars maken met elkaar afspraken over de prijs van een geneesmiddel. Het hangt van uw polis af of u iets merkt van de vrije prijzen in de farmaceutische zorg.

Bron: www.rijksoverheid.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante