Veranderingen Wtcg

Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2012 de voorwaarden voor de Wtcg-tegemoetkoming aangepast. De nieuwe voorwaarden gelden voor de tegemoetkoming die in 2013 aan u wordt uitgekeerd.

Veranderingen Wtcg per 2012

Sinds 1 januari 2012 zijn er een aantal voorwaarden voor de tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken aangepast. Het gaat om de volgende veranderingen:

  • de Wtcg-tegemoetkoming wordt inkomensafhankelijk;

  • hulpmiddelen die levenslang nodig zijn, voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden, worden toegevoegd aan de criteria;

  • de voorwaarden voor fysiotherapie en oefentherapie worden beperkt;

  • de bedragen van de Wtcg worden niet aangepast aan de inflatie.

Doel van de maatregelen is de Wtcg betaalbaar te houden.

Hoogte tegemoetkoming Wtcg afhankelijk van inkomen

In 2012 wordt voor het eerst gekeken hoe hoog uw inkomen is om te bepalen of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming die in 2013 wordt uitgekeerd. De Wtcg-tegemoekoming wordt afhankelijk van het huishoudinkomen. Dat betekent dat hoe meer u verdient, hoe lager uw tegemoetkoming is. Er geldt een maximum inkomensgrens. Is uw inkomen boven deze grens dan krijgt u geen tegemoetkoming. Het maximum is:

  • voor paren: € 35.100;

  • voor alleenstaanden: € 24.570.

Het kabinet maakt de tegemoetkoming inkomensafhankelijk om de tegemoetkoming te behouden voor de mensen die haar het hardst nodig hebben.

Hulpmiddelen blinden en slechtzienden tellen mee voor Wtcg

Het kabinet heeft de voorwaarden voor mensen die levenslang hulpmiddelen nodig hebben voor hun beperking uitgebreid. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook blinden en slechtzienden in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

Voorwaarden fysiotherapie en oefentherapie (beperkt) aangescherpt voor Wtcg

Alleen mensen die een chronische aandoening hebben en die zeer intensieve fysiotherapie of oefentherapie krijgen, komen nog in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Bron: www.rijksoverheid.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante