Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis

Bij sommige chronische ziekten is thuis medische behandeling nodig. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken). Patiënten kunnen vaak zelf (een deel van) die behandeling uitvoeren dankzij speciale hulpmiddelen.

Soorten hulpmiddelen
Er zijn vele soorten hulpmiddelen voor medische zorg thuis. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Hulpmiddelen om medicijnen toe te dienen (infuuspompen, injectiespuiten).
  • Diabeteshulpmiddelen, zoals bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter.
  • Apparatuur voor thuisdialyse voor mensen met een nierziekte. Dat kan gaan om hemodialyse of om peritoneaal dialyse.
  • Meetapparatuur om de stollingstijden van het bloed te meten. Deze metingen kunnen ook bij de Trombosedienst plaatsvinden. Mensen die langere tijd ziek zijn of die door hun werk niet naar de Trombosedienst kunnen, komen in aanmerking voor meetapparatuur thuis.
  • Hulpmiddelen voor beademing.
  • Hulpmiddelen om drukplekken te voorkomen.

Voorwaarden voor vergoeding
Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar. Je komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als je een zorgverzekering hebt afgesloten. De hulpmiddelen zijn verzekerd in de basisverzekering. Je hebt er dus geen aanvullende verzekering voor nodig.

Hulpmiddelen voor medische behandeling aanvragen
In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat welke voorwaarden gelden, wat je vergoed krijgt en hoe je het beste een hulpmiddel kunt aanvragen. Je vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat je in een bepaalde periode kunt krijgen.

Zelf hulpmiddelen kopen
Wil je zelf een hulpmiddel aanschaffen en de kosten declareren bij je zorgverzekeraar? Vraag dan eerst toestemming aan je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt meestal eerst om advies bij de arts die je behandelt. Het hangt af van de polisvoorwaarden of je een vergoeding krijgt, en hoe hoog die dan is. Misschien krijg je alleen een deel van de kosten vergoed of moet je een eigen bijdrage betalen. Het is dan verstandig om na te vragen of je de hulpmiddelen wel helemaal vergoed krijgt als de zorgverzekeraar het verstrekt.

Bron: www.regelhulp.nl

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante