Vervoer naar arts, behandelaar of ziekenhuis

Vervoer naar een arts of zorginstelling is 'ziekenvervoer'. Je moet dit vervoer zelf regelen en zelf betalen. Soms is een vergoeding mogelijk.

Zelf vervoer regelen
Hoe kun je het vervoer zelf regelen?

 • De Regiotaxi (groepsvervoer)
  Veel gemeenten hebben een regiotaxi. Je kunt met de regiotaxi naar het ziekenhuis of de behandelaar reizen. Het kan zijn dat je hiervoor het gewone tarief moet betalen, ook als je een Wmo-pas hebt voor korting op het tarief. Dit verschilt per gemeente. Het Wmo-loket van je gemeente kan je hierover meer informatie geven.
 • Hulp uit je omgeving
  Je kunt familie of mensen uit je  directe omgeving vragen of zij je willen brengen en ophalen.
 • Vrijwilliger
  Nog een mogelijkheid is hulp van een vrijwilliger.
 • Eigen vervoer of zelf een taxi betalen
  Je kunt ook met eigen vervoer gaan of zelf een taxi betalen.
 • Rode Kruis
  In sommige gemeenten helpt het
  Rode Kruis mensen met een ziekte of beperking die niet zelfstandig kunnen reizen. Informeer bij het Rode Kruis in je gemeente.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar vergoedt het vervoer soms voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Je krijgt dan een vergoeding voor de reiskosten met je eigen auto, het openbaar vervoer of de taxi.

Je krijgt alleen een vergoeding als je:

 • nierdialyse moet ondergaan;
 • blind of slechtziend bent;
 • een chemokuur of bestraling krijgt;
 • rolstoelgebonden bent of een scootmobiel hebt van je gemeente (Wmo-voorziening).

Uitzonderingen
Moet je om een andere reden vaak naar het ziekenhuis of een zorginstelling? Misschien krijg je dan toch een vergoeding van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars maken soms uitzonderingen op regels. Dit is geregeld in de 'hardheidsclausule'. Vraag je zorgverzekeraar of dit in je situatie mogelijk is.

Vraag eerst toestemming
Vraag altijd van tevoren toestemming aan uw zorgverzekeraar. De verzekeraar beoordeelt welk vervoer wordt vergoed: het openbaar vervoer, de taxi of de eigen auto.

Ambulancevervoer
Is het medisch noodzakelijk dat je per ambulance naar het ziekenhuis of de behandelaar wordt gebracht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten daarvan, zowel heen als terug.

Begeleiding in een AWBZ-instelling
Krijg je overdag begeleiding in een AWBZ-instelling? En kun je niet met eigen vervoer of met het openbaar vervoer reizen vanwege problemen met lopen, instappen of staan? Dan zorgt de AWBZ-instelling voor het vervoer. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Je hebt wel een AWBZ-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kosten

 • Vergoedt je zorgverzekeraar je vervoer omdat je een chronische ziekte of beperking heeft? Dan betaal je een eigen bijdrage van 91 euro per jaar.
 • Voor vervoer in een ambulance betaal je geen eigen bijdrage.
 • De vervoerskosten van een begeleider kunnen vergoed worden als de begeleiding noodzakelijk is. Voor kinderen onder de 16 jaar worden de vervoerskosten van een begeleider altijd vergoed.
 • Verzorgt de AWBZ-instelling je vervoer? Dan betaal je geen eigen bijdrage.

Andere woorden voor deze voorzieningen zijn: ziekenvervoer; zvw-vervoer;ambulancevervoer

Bron: www.regelhulp.nl

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante