Vervoersvoorziening

De gemeente kan mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, ondersteunen met advies en eventueel een vervoersvoorziening. Het gaat om vervoer in de vrije tijd, dus niet naar werk of naar school.

Reizen in de vrije tijd
Reizen in de vrije tijd is bijvoorbeeld naar de supermarkt, naar de sportclub of naar familie. Men noemt dit ook wel leefvervoer. Voor reizen naar het werk of een opleiding bestaan aparte regelingen.

Beleid verschilt per gemeente
Iedere gemeente heeft eigen vervoersvoorzieningen en eigen richtlijnen voor vergoeding.

Voor wie?
Ondersteuning bij het vervoer is bedoeld voor mensen die door een ziekte of beperking niet zelfstandig kunnen reizen, en die niet voldoende steun uit hun eigen omgeving kunnen krijgen.

Ondersteuning bij vervoer regelen
Als je behoefte hebt aan ondersteuning bij het vervoer in je vrije tijd, dan kun je contact opnemen met het Wmo-loket van je gemeente. Je gemeente kan je uitnodigen voor een gesprek om na te gaan wat je situatie precies is, en welke oplossingen daar het beste bij passen. Zo nodig kan de gemeente je een vervoersvoorziening aanbieden.

In natura of pgb
Bij een vervoersvoorziening in natura regelt de gemeente het vervoer voor jou. Een andere mogelijkheid is een persoonsgebonden budget (pgb), een geldbedrag waarmee je zelf inkoopt. Een pgb is alleen mogelijk als de voorziening voor je persoonlijk is en als je hem lang nodig hebt. Bijvoorbeeld: je kunt wel een aangepaste fiets met een pgb kopen, maar groepsvervoer niet.

Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze een pgb aanbieden of niet. Ook de precieze voorwaarden verschillen per gemeente. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het Wmo-loket van je gemeente.

Meer informatie over ondersteuning bij vervoer
Voor meer informatie kun je terecht bij het Wmo-loket van je gemeente.

Bron: www.regelhulp.nl 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante