LongWijzer

De meest voorkomende longziekten zijn Astma en COPD. Daarnaast zijn er nog een aantal zeldzame longziekten zoals Longfibrose, Aplha-1, Pulmonale Hypertensie e.d.

Welke longziekte je ook hebt, de aandoening kan in meer of mindere mate invloed hebben op je dagelijks leven. Diverse (medische) zorg en hulp kunnen nodig zijn om kwaliteit van leven te behouden, te bevorderen dan wel te compenseren. Op deze pagina vind je uiteenlopende informatie die kan bijdragen aan het vinden van zorg en hulp die past bij jouw ziektebeeld.

Hulporganisaties en informatie

Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning kunnen bieden.

 • Informatieve websites en belangenorganisaties

  • Longfonds (voorheen Astma Fonds): Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financieren we wetenschappelijk onderzoek. Werken we aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten.
  • AstmaCOPDzorg.nl: De nieuwe website van de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voor al uw vragen over COPD en astma in de dagelijkse praktijk
  • Long Alliantie Nederland: De Long Alliantie Nederland (LAN) is het aanspreekpunt op het gebied van chronische longaandoeningen. De LAN zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen
  • Vereniging Nederland Davos: De Vereniging Nederland-Davos (VND) is een patiëntenvereniging, primair voor mensen met ernstig en vaak Moeilijk Behandelbaar Astma (afgekort met MBA)
  • Luchtpunt.nl: Het informatiepunt voor COPD
  • Test jezelf op Astma of COPD via Astmatest.nl en COPDtest.nl

  Klik hier voor algemene hulporganisaties en zorgportaals die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een chronische ziekte of beperking.

 • Lotgenotencontact

Klinische Longrevalidatie

Hieronder vind je een aantal longrevalidatie centra in Nederland (en buitenland). Klinische Longrevalidatie betekent dat je gedurende het behandeltraject verblijft binnen het revalidatie centrum.

Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de  Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Persoonsgebondenbudget (Pgb).

Het kabinet heeft met ingang van 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze nieuwe wet heeft de AWBZ vervangen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees ook "Ontwikkelingen in de zorg"

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

  De gemeente draagt zorg voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.

  Ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.

  Meer informatie

 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

  Vanaf 2015 is medische en de verpleegkundige zorg geregeld via de Zorgverzekeringwet. Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren.

  De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. In het polisoverzicht van uw zorgverzekeraar vindt u een compleet overzicht van de vergoedingen in het basispakket en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden.De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

  Meer informatie

 • Wet langdurige zorg (Wlz)

  De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  Wat regelt de Wet langdurige zorg?

  De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

  •  
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten. 

  1. Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
  3. Pgb uit de Jeugdwet
  4. Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Meerdere pgb's tegelijk

  Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging.

  Meer informatie

   

   

Zorgverlenerwijzer

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven. Welke zorg passend is, is afhankelijk van je zorgbehoefte en wordt grotendeels bepaald door de aard en/of stadium van je ziekte en je persoonlijke (leef)situatie.

Via de ZorgverlenerWijzer vind je meer informatie over zorgverleners (therapeuten, behandelaars, zorginstellingen e.d.)

 • Waarvoor kun je terecht bij de betreffende zorgverlener?
 • Hoe regel je de zorg?
 • Wat zijn de eventuele kosten en/of vergoedingen?
 • Waar vind je de betreffende zorgverlener in de buurt (ism Zorgkaart Nederland)?

 

Hulpmiddelenwijzer

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Voorbeelden zijn: rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing, hulpmiddelen bij medische behandelingen. Het doel is om de zelfredzaamheid in en om de woning te bevorderen en/of een beperking te compenseren.

Een overzicht van hulpmiddelen die ondersteuning kunnen geven aan mensen met een longziekte bij dagelijkse activiteiten, vervoer/verplaatsen en wonen.

Financiële regelingen

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor je inkomenssituatie en bovendien kunnen de kosten in verband met je ziekte behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende wet en regelgevingen om deze kosten  te compenseren dan wel om in tegemoet te komen. Enkele voorbeelden zijn: Bijzonder bijstand, belastingaftrek, zorgtoeslag, mantelzorgcompliment etc.

Bekijk het overzicht van financiële regelingen

Zorgvakanties

Iedereen wil zo nu en dan wel eens lekker op vakantie. Maar als je afhankelijk bent van zorg en/of hulp kan dit een drempel vormen. Het kan zijn dat de accommodatie aan bepaalde eisen dient te voldoen (bijv. toegankelijk voor een rolstoel of anti-allergeen). Misschien dient er zorg geregeld te worden en/of heb je bepaalde hulpmiddelen nodig. Waar en hoe regel je een (aangepaste) vakantie?

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante