ParkinsonWijzer

De ziekte van Parkinson is een langzaam verergerende neurologische aandoening waarbij klachten ontstaan van algehele stijfheid, bewegingsarmoede en trillen van armen en benen. De ziekte is niet te genezen. Er bestaan ook een aantal ziekten die lijken op de ziekte van Parkinson maar daarnaast andere symptomen hebben of anders verlopen. Deze ziektes kunnen worden aangeduid met de term parkinsonisme. De ziekte van Parkinson kan in principe op elke leeftijd voorkomen, zelden voor het 30e jaar, de meeste patiënten zijn ouder dan 50 jaar. Mannen en vrouwen zijn even vaak aangedaan.

De ziekt evan Parkinson is een aandoeninng die in meer of in mindere mate invloed heeft op je dagelijks leven. Diverse (medische) zorg en hulp kunnen nodig zijn om kwaliteit van leven te behouden, te bevorderen dan wel te compenseren. Op deze pagina vind je uiteenlopende informatie die kan bijdragen aan het vinden van zorg en hulp die past bij jouw ziektebeeld.

Hulporganisaties & informatie

Indien je chronisch ziek bent, komt er vaak veel op je af. Je wilt bijv. meer weten over je ziekte, welke behandelingen mogelijk zijn en/of graag ervaringen delen met lotgenoten. Er zijn diverse organisaties die informatie en ondersteuning kunnen bieden.

 • Hersenstichting: De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel mogelijk over de hersenen te weten te komen, zodat meer mensen kunnen worden geholpen.
 • Parkinsonnet: Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen)
 • Parkinson Vereniging: De vereniging verzorgt informatie en voorlichting over de ziekte, terwijl ze mensen met Parkinson de mogelijkheid biedt contact te leggen met medepatiënten. De vereniging telt zo´n 9000 leden, en wordt bijgestaan door een Medische Adviesraad (MAR).
 • Parkinsonplaza: Nieuwste berichten, portretten, verhalen, columns van en voor iedereen die met Parkinson leeft
 • Spark Magazine: Een magazin gemaakt over mensen die leven met Parkinson. Aandacht voor parkinson, op een positieve manier, dat is wat we met dit magazine willen bereiken
 • Parkinson Centrum Nijmegen (ParC): In het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) van het UMC St Radboud werken specialisten, huisartsen, gespecialiseerde parkinsonverpleegkundigen en paramedici. Zij stemmen hun visie nauw op elkaar af om samen tot de juiste diagnose en een specifiek behandelplan te komen

Lotgenoten contact

Klik hier voor algemene hulporganisaties en zorgportaals die ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een chronische ziekte of beperking.

 

Wet- en regelgeving

In Nederland kennen we uiteenlopende wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Te denken valt aan de Wet maaschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Persoonsgebondenbudget (Pgb).

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015: De gemeente draagr zorg voor de ondersteuning van burgers. De nieuwe Wmo 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.

 • Zorgverzekeringswet (Zvw): Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is medische en de verpleegkundige zorg geregeld. Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren.

 • Wet langdurige zorg (Wlz): De Wlz is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid. De Wlz heeft  vanaf 2015 de AWBZ vervangen.

 • Persoonsgebondenbudget: Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Vanaf 2015 kunt u Pgb krijgen uit 4 verschillende wetten: 1) Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz), 2) Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 3) Pgb uit Zorgverzekeringswet (Zvw) 4) Pgb uit Jeugdwet

Het kabinet heeft met ingang van 2015 de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze nieuwe wet heeft de AWBZ vervangen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Eerste- en Tweede Kamer hebben de plannen goedgekeurd en de veranderingen zijn per 1 januari 2015 ingegaan.

Lees ook "Ontwikkelingen in de zorg"

Zorgverlenerwijzer

Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk in Nederland, zowel thuis als in een (zorg)instelling, die kunnen bijdragen aan het behouden en bevorderen van de kwaliteit van leven. Welke zorg passend is, is afhankelijk van je zorgbehoefte en wordt grotendeels bepaald door de aard en/of stadium van je ziekte en je persoonlijke (leef)situatie.

Via de ZorgverlenerWijzer vind je meer informatie over zorgverleners (therapeuten, behandelaars, zorginstellingen e.d.)

 • Waarvoor kun je terecht bij de betreffende zorgverlener?
 • Hoe regel je de zorg?
 • Wat zijn de eventuele kosten en/of vergoedingen?
 • Waar vind je de betreffende zorgverlener in de buurt?

 

Paramedische zorg

Zorg thuis of in een instelling

Diëtist

Psychotherapeut

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Oefentherapeut

Logopedist

 

Huisartsenzorg

Thuiszorg

Revalidatiezorg

Verzorgingshuis

Verpleeghuis

Zorghotel

Particuliere woonzorgcentra

Hospice of Bijna-thuis-huis

 

Financiële regelingen

 

Een chronische ziekte kan ook gevolgen hebben voor je inkomenssituatie en bovendien kunnen de kosten in verband met je ziekte behoorlijk oplopen. Dit kunnen kosten zijn voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen. Er zijn uiteenlopende wet en regelgevingen om deze kosten  te compenseren dan wel om in tegemoet te komen. Enkele voorbeelden zijn: Bijzonder bijstand, belastingaftrek, zorgtoeslag, mantelzorgcompliment etc.

>> Bekijk het overzicht van financiële regelingen

Werk & Inkomen

De overheid stimuleert mensen met een chronische ziekte of beperking om deel te (blijven) nemen aan het arbeidsproces en de meeste mensen willen zelf ook graag blijven werken.

Het kan zijn dat er begeleiding of aanpassingen nodig zijn. Wellicht lukt het niet om een passende baan te vinden en is daar hulp bij nodig. Sommige mensen kunnen niet meer of slechts gedeeltelijk werken en wat zijn dan de mogelijkheden? 

Lees verder

Zorgvakanties

Iedereen wil zo nu en dan wel eens lekker op vakantie. Maar voor chronisch zieken, senioren en lichamelijk en verstandelijk gehandicapten kan dit een drempel vormen omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van zorg en/of hulp. Het kan zijn dat de accommodatie aan bepaalde eisen dient te voldoen (bijv. toegankelijk voor een rolstoel of anti-allergeen). Misschien dient er zorg geregeld te worden en/of heb je bepaalde hulpmiddelen nodig. Wat is een aangepaste vakantie en waar en hoe regel je dit?

Overzicht van zorgvakanties

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante