Leren en studeren met een beperking

Als je (chronisch) ziek bent of een beperking hebt, zijn er diverse mogelijkheden om deel te kunnen (blijven) nemen aan het onderwijs en/of te gaan studeren. Zo zijn er hulpmiddelen en aanpassingen om zelfstandig lessen te kunnen volgen. Ook zijn er mogelijkheden om (deels) de lessen op afstand te volgen middels uiteenlopende communicatie-apperatuur.

Soorten onderwijs

Een leerling met een functiebeperking volgt meestal onderwijs dat is toegespitst op de beperking (speciaal onderwijs). Sommigen volgen een reguliere opleiding. Doorstroom van speciaal onderwijs naar gewoon onderwijs is soms ook mogelijk.

Hieronder wen overzicht van onderwijsvormen en opleidingen.

Basisonderwijs (BO)

Veel kinderen met een chronische ziekte kunnen naar een gewone basisschool. Voor andere kinderen is het beter om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan.

Regulier voortgezet onderwijs (VO)

Het regulier voortgezet onderwijs kent drie niveaus: vmbo, havo en vwo. Vanuit het vmbo stroomt een leerling door naar het mbo.

Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO)

Onder het speciaal voortgezet onderwijs vallen de volgende scholen:

  • VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
  • Praktijkschool
  • Leerwegondersteunend onderwijs (LWO)

VSO is verdeeld in clusteronderwijs (cluster 1,2,3 en 4).
 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Mbo-opleidingen zijn ondergebracht in de volgende scholen:

  • ROCs (Regionale Opleidingscentra)
  • AOCs (Agrarische Opleidingscentra)
  • Vakscholen
  • Opleidingsinstituut REA Nederland

Hoger onderwijs

  • Hoger beroepsonderwijs (HBO): doorstromen naar een hogere beroepsopleiding kan met minimaal een havo- of mbo-diploma. Hbo-opleidingen bestaan uit een bacheloropleiding (meestal vier jaar) en een master (een of twee jaar). Ook op het hbo moet een student vaak stage lopen. Bij een klein aantal opleidingen kan dat ook via een beroepsbegeleidende leerweg, dus werken en leren. Soms regelt de opleiding speciale begeleiding voor studenten met een beperking.
  • Wetenschappelijk onderwijs (WO): Doorstroom naar de universiteit is mogelijk vanuit het vwo, hbo of vanaf de leeftijd van 21 jaar.

Leren op afstand

Webschool
Een virtuele school voor langdurig en chronisch zieke kinderen. Kinderen kunnen rekenen of taalspelletjes doen. De webschool geeft verder informatie over de gevolgen voor onderwijs bij langdurig zieke kinderen. Kinderen van de webschool kunnen via een webcam ook in de eigen klas op school kijken.

Stichting Digibeter
Stichting Digibeter maakt thuisonderwijs mogelijk voor kinderen die door hun ziekte of handicap een langere tijd niet naar school kunnen. De Digibeterapparatuur 'brengt' de klas naar huis. Zo kan de zieke leerling bijblijven en contact houden met medeleerlingen.

 

Voorzieningen en regelingen

Er zijn verschillende soorten hulpmiddelen, financiele regelingen en vervoervoorzieningen die ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen/studenten met een functiebeperking of chronsiche ziekte tijdens onderwijs/studie.

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2019
Wat zijn de gevolgen voor zorg & welzijn?

De 

Op zoek naar een (andere) baan of re-integreren op de arbeidsmarkt?

Een overzicht van professionele loopbaan-, outplacement- en re-integratiebureaus die ondersteuning hierin kunnen bieden

Zoeken per provincie

De vier grote steden

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht


Grote landelijke bureau's

Bark Consult Loopbaanadv (50)
Deen (5)
GITP (11)
Focus Nederland (12)
Happel Company (11)
Right Management (7)
Doornbosch (6)
Carrière Switch (8)
Xynthesis (18)
Talent4work (12)

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante