Extra onderwijsvoorziening voor leerlingen met handicap

 

Een leerling kan soms een extra onderwijsvoorziening krijgen. Bijvoorbeeld aangepaste software. De voorziening is bedoeld om het onderwijs voor een leerling met een belemmering makkelijker te maken. 

Voorbeelden onderwijsvoorzieningen

Voorbeelden van onderwijsvoorzieningen zijn:

 • een taxivergoeding;
 • een doventolk;
 • aangepaste software of aangepast meubilair;
 • extra begeleiding in de klas. Hulp van een leerkracht die speciaal opgeleid is om leerlingen extra te begeleiden (remedial teacher) valt hier niet onder.

Voorwaarden onderwijsvoorzieningen

Om voor onderwijsvoorzieningen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • de leerling of student is jonger dan 30 jaar;
 • de leerling of student heeft de voorziening nodig door ziekte of handicap;
 • de ziekte of handicap duurt naar verwachting langere tijd;
 • de leerling kan voor de voorziening geen gebruik maken van een andere regeling;
 • de voorziening helpt de leerling of student zijn beperkingen op te heffen of te verminderen.

Onderwijsvoorzieningen aanvragen

U kunt ondersteuning bij het onderwijs digitaal aanvragen bij het UWV. U heeft hiervoor nodig:

 • uw burgerservicenummer of die van uw kind;
 • uw Digid-inlogcode of die van uw kind. 

Leerlingenvervoer voor basis- en voortgezet onderwijs vraagt u aan bij uw gemeente. Een vergoeding voor vervoer in het hoger onderwijs vraagt u aan bij het UWV.

Bron: Rijksoverheid

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante