Extra onderwijsvoorziening voor leerlingen met handicap

 

Een leerling kan soms een extra onderwijsvoorziening krijgen. Bijvoorbeeld aangepaste software. De voorziening is bedoeld om het onderwijs voor een leerling met een belemmering makkelijker te maken. 

Voorbeelden onderwijsvoorzieningen

Voorbeelden van onderwijsvoorzieningen zijn:

 • een taxivergoeding;
 • een doventolk;
 • aangepaste software of aangepast meubilair;
 • extra begeleiding in de klas. Hulp van een leerkracht die speciaal opgeleid is om leerlingen extra te begeleiden (remedial teacher) valt hier niet onder.

Voorwaarden onderwijsvoorzieningen

Om voor onderwijsvoorzieningen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • de leerling of student is jonger dan 30 jaar;
 • de leerling of student heeft de voorziening nodig door ziekte of handicap;
 • de ziekte of handicap duurt naar verwachting langere tijd;
 • de leerling kan voor de voorziening geen gebruik maken van een andere regeling;
 • de voorziening helpt de leerling of student zijn beperkingen op te heffen of te verminderen.

Onderwijsvoorzieningen aanvragen

U kunt ondersteuning bij het onderwijs digitaal aanvragen bij het UWV. U heeft hiervoor nodig:

 • uw burgerservicenummer of die van uw kind;
 • uw Digid-inlogcode of die van uw kind. 

Leerlingenvervoer voor basis- en voortgezet onderwijs vraagt u aan bij uw gemeente. Een vergoeding voor vervoer in het hoger onderwijs vraagt u aan bij het UWV.

Bron: Rijksoverheid

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante