Onderwijs (Basis, Voortgezet, MBO)

Als je (chronisch) ziek bent of een beperking hebt, zijn er diverse mogelijkheden om deel te kunnen (blijven) nemen aan het onderwijs en/of te gaan studeren. Zo zijn er hulpmiddelen en aanpassingen om zelfstandig lessen te kunnen volgen. Ook zijn er mogelijkheden om (deels) de lessen op afstand te volgen middels uiteenlopende communicatie-apperatuur.

Soorten onderwijs

Een leerling met een functiebeperking volgt meestal onderwijs dat is toegespitst op de beperking (speciaal onderwijs). Sommigen volgen een reguliere opleiding. Doorstroom van speciaal onderwijs naar gewoon onderwijs is soms ook mogelijk.

Een overzicht van onderwijsvormen en opleidingen.

Basisonderwijs (BO)

Veel kinderen met een chronische ziekte en/of functiebeperking kunnen naar een gewone basisschool. Voor andere kinderen is het beter om naar een school voor speciaal onderwijs te gaan, zoals een School voo r Langdurig Zieke Kinderen.

Regulier voortgezet onderwijs (VO)

Het regulier voortgezet onderwijs kent drie niveaus: vmbo, havo en vwo. Vanuit het vmbo stroomt een leerling door naar het mbo.

Speciaal voortgezet onderwijs (SVO)

Onder het speciaal voortgezet onderwijs vallen de volgende scholen:

  • VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
  • Praktijkschool
  • Leerwegondersteunend onderwijs (LWO)

SVO is verdeeld in clusteronderwijs (cluster 1,2,3 en 4).

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Mbo-opleidingen zijn ondergebracht in de volgende scholen:

  • ROCs (Regionale Opleidingscentra)
  • AOCs (Agrarische Opleidingscentra)
  • Vakscholen
  • Opleidingsinstituut REA Nederland
Hoger onderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs (HBO): doorstromen naar een hogere beroepsopleiding kan met minimaal een havo- of mbo-diploma. Hbo-opleidingen bestaan uit een bacheloropleiding (meestal vier jaar) en een master (een of twee jaar). Ook op het hbo moet een student vaak stage lopen. Bij een klein aantal opleidingen kan dat ook via een beroepsbegeleidende leerweg, dus werken en leren. Soms regelt de opleiding speciale begeleiding voor studenten met een beperking.
  • Wetenschappelijk onderwijs (WO): Doorstroom naar de universiteit is mogelijk vanuit het vwo, hbo of vanaf de leeftijd van 21 jaar.

Leren op afstand

Webschool
Een virtuele school voor langdurig en chronisch zieke kinderen. Kinderen kunnen rekenen of taalspelletjes doen. De webschool geeft verder informatie over de gevolgen voor onderwijs bij langdurig zieke kinderen. Kinderen van de webschool kunnen via een webcam ook in de eigen klas op school kijken.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs is een dynamische onderwijsvorm. De kracht van thuisonderwijs is dat het makkelijk kan aansluiten op de individuele leerlijnen van kinderen. Dat maakt thuisonderwijs een bijzonder gevarieerde onderwijsvorm, waarbij het onderwijs altijd aangepast is op het kind. Leren gaat het beste in een veilige omgeving, wanneer het leren betekenisvol is

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante