Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte, een handicap of gedragsproblemen, kan het gebruikmaken van leerlingenvervoer. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer en informeert u hierover.

Welke leerlingen

De volgende leerlingen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer:

  • leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens;
  • leerlingen die door hun handicap niet zelfstandig met openbaar vervoer kunnen reizen;
  • leerlingen van scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Kilometergrens voor leerlingenvervoer

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen uw woning en de school vast. Meestal is de grens 6 kilometer. Als de afstand van huis tot school kleiner is dan 6 kilometer kan uw kind waarschijnlijk geen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die vanwege een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Als uw kind een beperking heeft en daardoor niet met het openbaar vervoer kan reizen, mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.

Nieuw stelsel passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 kunnen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs alleen gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is. Voor overige leerlingen in het speciaal onderwijs verandert de aanspraak op leerlingenvervoer niet.

 

Bron: Rijksoverheid

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante