Regionale Expertise Centra

Elk cluster heeft zijn eigen, speciale scholen, verspreid over heel Nederland. In elke regio van Nederland werken de scholen van één cluster samen. Door die samenwerking kan de kennis en deskundigheid (‘expertise’) van die scholen worden gebundeld. We spreken daarom van ‘Regionale Expertise Centra’ (REC). In elke regio van Nederland is dus een REC Cluster 2, een REC Cluster 3 en een REC Cluster 4 actief *.

Wat doet een REC?

Het REC ondersteunt ouders bij het indienen van een verzoek om een indicatie. Het REC kan ouders ook vertellen welke gegevens ze over hun zoon of dochter moeten aanleveren bij een CvI. Het REC  helpt ouders bij het invullen van een aanmeldingsformulier.

Het REC verzorgt tevens bepaalde vormen van diagnostiek en verlengde diagnostiek (bv. observatie). Bovendien organiseren en bieden de REC’s ambulante begeleiding aan reguliere scholen waar kinderen met een beperking les krijgen. Daarnaast coördineert een REC de onderzoeksactiviteiten die door speciale scholen worden uitgevoerd ten behoeve van de indicatiestelling. Tenslotte maakt een REC afspraken met reguliere scholen over de begeleiding van kinderen met een rugzak

*NB: Cluster 1 (voor leerlingen met een visuele beperking) kent een andere organisatievorm en heeft geen REC’s. Als u meer wilt weten over Cluster 1 scholen, dan verwijzen wij u graag naar Bartiméus, Sensis en Visio.

De REC’s in kaart gebracht

Als u een REC in een bepaalde regio van Nederland zoekt, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheid. Hieronder staan drie clusters vermeld. Klik op het kaartje van het cluster waar u meer informatie over wilt hebben. Er verschijnt dat een grotere kaart van Nederland met de regio-indeling van dat cluster. Door op de gewenste regio te klikken, verschijnt een contactadres van het REC waar u meer informatie kunt krijgen over de scholen in die regio.

 

Cluster 2
Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. 

 

 

Cluster 3
Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie.

 

Cluster 4
Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Commissie voor de Indicatiestelling

Elk REC moet een onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) instandhouden. Deze commissie beslist of een kind recht heeft op speciale hulp of begeleiding. Voor veel ouders zal hun kennismaking met het speciaal onderwijs beginnen bij het REC en CvI.

 

Bron: WEC-Raad

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante