Nieuw in het basispakket 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. Het verplicht eigen risico blijft € 385 euro.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Lees ook het persbericht over nieuwe behandelingen in basispakket 2017 en in de kamerbrief over het basispakket 2017.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u niet vergoed vanuit de basisverzekering bij slaapproblemen. Maar er zijn verschillende ziekten waarvoor chronisch gebruik echt nodig is. Dan krijgt u de medicijnen wel vergoed.

In de volgende gevallen krijgt u de medicijnen wel vergoed:

  • epilepsie;
  • angststoornissen (als een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet aanslaat);
  • meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen);
  • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385, net als in 2016.

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde  gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor progamma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt.

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze propgramma’s wel of niet in rekening brengen.

NIPT-test

De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2017 een eigen bijdrage 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.

Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 eigen bijdrage van 10%.

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Lees ook

Kabinetsplannen zorgverzekering

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante