Fondsen

Een aantal fondsen is bereid om een tegemoetkoming te geven in de vakantiekosten. Meestal is een voorwaarde dat niet op een andere wijze in die vakantiekosten wordt voorzien. De procedure verschilt per fonds. Je kunt hierover bij het betreffende fonds inlichtingen verkrijgen.

 

Lichthoeve, Stichting De

Postbus 33 | 3886 ZG Garderen | T 0577 46 13 51 | E lichthoeve@euronet.nl |W www.lichthoeve.nl

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen.

 

LSBS Vakantiefonds voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 19224 | 3501 DE Utrecht | T 030 231 15 43 |W www.lsbs.nl

Vanuit het Vakantie-suppletiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.

 

Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)

Postbus 270 | 3990 GB Houten | T 030 634 40 63 | E info@epilepsiefonds.nl | W www.epilepsiefonds.nl

Vergoedt soms de kosten die men extra moet maken voor de vakantie vanwege de epilepsie.

 

Radboud Kleisterlee, Stichting

Berberisweg 314 | 3053 PJ Rotterdam | E srk@hccnet.nl | W www.stichtingradboudkleisterlee.nl

De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden op de website.

 

STINAFO

Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind | Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA Den Haag | T 070 351 27 84 | E info@stinafo.nl | W www.stinafo.nl

Financiële steun voor kinderen tot 25 jaar met een beperking of chronische ziekte voor ontspanning of vakanties in Nederland.

 

Wilhelmus van Nassauen, Stichting

IJsvogel 34 | 3602 XN Maarssen | T 0346 58 03 69 | E info@wilhelmusvn.nl | W www.wilhelmusvn.nl

Subsidieert op individuele basis actieve groepsvakanties van Simbo (www.simbo.nl) voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar uit de jeugdhulpverlening (soms ook pleeggezinnen en heel soms ook bij ambulante hulp). Voorwaarden: eigen bijdrage (ca. € 155,-) en goede motivatie.

 

Zonnewende, Stichting

De Vleet 5 | 1484 EV Graft | T 0299 67 34 23 | E zonnewende@quicknet.nl

Financiële bijdrage aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking voor vakantie en recreatie. De bijdrage wordt gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssituatie.

 

Nederlandse Vereniging van Reisorganisaties (ANVR)

Website www.anvr.nl geeft aangesloten reisorganisaties maar ook individuele reizigers informatie over contracten en boekingsvoorwaarden.

 

Stichting Garantiefonds Reizen (SGR)

SGR staat garant voor uw vooruitbetaalde reisgeld of zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw verblijf of terugreis in dit soort situaties alsnog wordt betaald. Dit geldt alleen wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij SGR.

 

Financiering vanuit PGB (persoonsgebonden budget) of zorg in natura

De mogelijkheid bestaat om de vakantiekosten te financieren vanuit de AWBZ: zorg in natura (contract zorgkantoor met reisorganisatie) of een persoonsgebonden budget. Informeer bij het zorgkantoor in uw regio (www.zn.nl) of bijvoorbeeld bij Per Saldo T 0900 742 48 57 / info@pgb.nl / www.pgb.nl

 

Bron: MEE

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Aangepaste vakanties

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante