E-health

Wat is e-Health of Zorg 2.0?

Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te bieden. e-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn worden ICT en Internet actief ingezet.

 

Ordening in de wereld van eHealth

Er is veel belangstelling voor eHealth bij beleidsmakers, zorgverzekeraars, artsen en patiënten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de in juni 2012 gepresenteerde Nationale Implementatie Agenda eHealth. Voor wie snel een overzicht wil krijgen van wat onder eHealth wordt verstaan, kan het echter lastig zijn om het verband te ontdekken tussen de vele verschillende eHealth-toepassingen. In augustus 2012 is er een whitepaper 'Ordering in de wereld van eHealth' gepubliceert door het Nictiz. Deze whitepaper brengt eHealth een ordening aan langs drie dimensies: de plaats in het zorgproces, de gebruikers en de toegepaste techniek. Hierdoor ontstaat een gestructureerd overzicht.

 

De begrippen Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-Health, telemedicine, zorg online, internettherapie, domotica en zorg op afstand zijn aan elkaar verwante benamingen. In alle sectoren  gaat om verschillende soorten gezondheidsdiensten op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT zonder de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener. Maar ook de meer ingeburgerde zaken zoals een email met je zorgverleners valt onder e-Health (Bron: Zelfmanagement.com)

 

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante