E-health

Wat is e-Health of Zorg 2.0?

Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te bieden. e-Health wordt steeds belangrijker in de zorg. In alle deelsectoren die zich richten op gezondheid, zorg en welzijn worden ICT en Internet actief ingezet.

 

Ordening in de wereld van eHealth

Er is veel belangstelling voor eHealth bij beleidsmakers, zorgverzekeraars, artsen en patiënten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de in juni 2012 gepresenteerde Nationale Implementatie Agenda eHealth. Voor wie snel een overzicht wil krijgen van wat onder eHealth wordt verstaan, kan het echter lastig zijn om het verband te ontdekken tussen de vele verschillende eHealth-toepassingen. In augustus 2012 is er een whitepaper 'Ordering in de wereld van eHealth' gepubliceert door het Nictiz. Deze whitepaper brengt eHealth een ordening aan langs drie dimensies: de plaats in het zorgproces, de gebruikers en de toegepaste techniek. Hierdoor ontstaat een gestructureerd overzicht.

 

De begrippen Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-Health, telemedicine, zorg online, internettherapie, domotica en zorg op afstand zijn aan elkaar verwante benamingen. In alle sectoren  gaat om verschillende soorten gezondheidsdiensten op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT zonder de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener. Maar ook de meer ingeburgerde zaken zoals een email met je zorgverleners valt onder e-Health (Bron: Zelfmanagement.com)

 

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante